Casus CleanLease Goes

4% productiviteitswinst beloofd, 15% gerealiseerd.

De uitdaging

Als landelijk dienstverlener met meerdere vestigingen is Cleanlease altijd in de buurt van haar klanten.Voor de vestiging Goes gaat het dan met name om ziekenhuizen, zorginstellingen en vakantieparken. Klanten die goed zijn voor een gevarieerde stroom wasgoed: ca. 160 ton per week. Cleanlease gaf al enige tijd aandacht aan de efficiency in de productie.

  • Concepten als Lean Six Sigma boden daarbij volop inspiratie. De vraag was: hoe kunnen we de performance van de wasserij verbeteren? Hoe kunnen we verspillingen elimineren en de capaciteit maximaal benutten?
  • Bij deze opgave kwam onze tool Laundry Dashboard als geroepen. In deze vestiging – én twee andere – implementeerden we Laundry Dashboard.

De oplossing

We implementeerden bij Cleanlease in Goes Laundry Dashboard. Dat is een slim systeem om de wasserij te monitoren. De versie waar Cleanlease voor koos, geeft vooral inzicht in de productiviteit van medewerkers.

  • We brachten zogenaamde subboxen aan die meetgegevens uit het proces halen. De wasserij werd voorzien van touchpc’s: medewerkers kunnen hier met behulp van RFID tags inloggen en hun actuele taak registreren. Op verschillende plaatsen in de wasserij plaatsten we schermen waarop de productiviteit wordt gevisualiseerd, zichtbaar voor de teams.
  • Vanaf dag één beschikte de vestigingsmanager over realtime inzicht in de productiviteit. Wat voorheen grotendeels op gevoel berustte, werd nu zichtbaar in harde data.
  • Samen met Cleanlease analyseerden we het eerste jaar verschillende keren de informatie uit Laundry Dashboard en gingen we op zoek naar optimalisatiemogelijkheden.

Het resultaat

We garandeerden Cleanlease vooraf een productiviteitswinst van 4%. Na het eerste jaar stond de teller op niet minder dan 15%! Een jaar later was de investering in Laundry Dashboard al ruimschoots terugverdiend.

Het management en de teams van Cleanlease waren erin geslaagd om met behulp van Laundry Dashboard de performance aanzienlijk te verbeteren. Het sleutelwoord daarbij is inzicht. Zo heeft Cleanlease nu inzicht in de benutting van machinecapaciteit, de performance van afdelingen én de performance van individuele medewerkers. De objectieve informatie uit Laundry Dashboard maakt iedereen bewust van performance én van de mogelijkheden om deze te verbeteren.

‘Medewerkers vinden het prettig om gedurende de werkdag te kunnen volgen hoe zij presteren’

William Harte, Unit Manager CleanLease