Casus Moderna Textielservice Hardenberg

Gasbesparing van 10% op de horeca afdeling gerealiseerd

Moderna is een duurzame totaalleverancier. Zij verzorgen bedrijfskleding, textielreiniging, PBM-artikelen, producten voor sanitaire ruimten en werkruimten, schoonmaakmiddelen, matten en nog een aantal aanvullende zaken. Dankzij het gebruik van Laundry Dashboard kunnen zij het wasproces optimaliseren.

De uitdaging

Moderna had vooraf een aantal vraagstukken, zoals: “Hoe kunnen wij meer inzicht krijgen in onze wasserij? Op welke manier kunnen wij data gebruiken, zodat zowel de medewerkers alsook de machines op de goede manier aangestuurd kunnen worden? Kunnen wij betere beslissingen nemen, op basis van data?” Zij zochten een systeem waarmee zij de processen binnen hun wasserij meer zichtbaar konden maken, zodat hun grote doel behaald zou worden: de optimalisering van processen binnen de wasserij en de verduurzaming van het bedrijf.

Wij spraken Luuk Hans die werkzaam is bij Moderna. Hij en zijn team hebben een prachtige besparing gerealiseerd binnen de horeca-afdeling op het gebied van energieverbruik. “Wasserijen hebben te maken met complexe processen. Daarom zijn kennis en inzicht belangrijk. Het is bijvoorbeeld lastig om te weten te komen wanneer iets echt energiebesparend is en waar de keerpunten precies zitten. Het is altijd zoeken naar de balans. Dit proces wordt met behulp van data versimpeld” volgens Luuk Hans.

 

De oplossing

De oplossing voor deze uitdagingen vonden zij bij Laundry Dashboard. Het systeem geeft inzicht in de effectiviteit van de arbeidscapaciteit, machineprestatie en verbruiksprestatie. Aan de hand van de data, die Laundry Dashboard geleverd heeft, zijn hun ogen geopend. “Meten is weten” vertelt Luuk. “Als wij beginnen met een optimalisatieproject, moeten we natuurlijk eerst alles meten, zodat er geen verkeerde keuzes gemaakt worden in het verbeterproces. We moeten ergens beginnen met optimaliseren en daar is de data bij nodig. Data toont bijvoorbeeld aan waar je nu staat qua energieverbruiken. Op basis daarvan kan je definiëren waar je naartoe wilt werken.”

Op de vraag hoe Luuk de energiebesparing gerealiseerd heeft, antwoordt hij: “Wij zijn bezig geweest met het optimaliseren van gasverbruik van de drogers van de horeca-afdeling. Een van de zaken die we uitgevoerd hebben is het toevoegen van warm water in de wasbuis. Hoe we daartoe gekomen zijn? We hebben de data uit Laundry Dashboard gebruikt om te kijken wat de drogers op dat moment aan gas verbruikten. Hieruit bleek onder andere dat het wasgoed met een te lage temperatuur in de drogers ging. Daarom hebben de temperatuur in de spoelkamer verhoogd van de wasbuis, zodat het wasgoed met een hogere temperatuur en minder restvocht naar de drogers toegaat. Ook hebben we bij de drogers handmatig de drogerinstellingen geoptimaliseerd. Zo hebben we bijvoorbeeld de inlaattemperatuur bij de drogers met 10°C verlaagd. Omdat de temperatuur bij de drogers meer constant gehouden kan worden, is er over het geheel gezien minder gas nodig.

 

Het resultaat

“We hebben maar liefst een gasbesparing van 10% gerealiseerd. Daarnaast is er een tijdsbesparing van meer dan 25% per post gerealiseerd bij de drogers. Dat is dubbele winst!” aldus Luuk.

Een ander belangrijk aspect binnen Moderna zijn de medewerkers. “Wij meten de prestaties van onze medewerkers, zodat we de processen kunnen verbeteren. Dit werkt weer in het voordeel van onze medewerkers. En niet te vergeten, de data die nu gemeten wordt, is in de toekomst erg waardevol als het gaat om robotisering en automatisering. Het kost immers veel tijd om Big data zelf te creëren.”

Laundry Dashboard is trots op het project dat ze samen met Moderna hebben neergezet. Uit deze case kunnen we opmaken dat het juiste inzicht in processen met behulp van data binnen de wasserij één van de belangrijkste aspecten is om de doelen te bereiken. Moderna heeft de oplossingen voor hun vraagstukken gekregen omdat zij door middel van data meer inzicht hebben en betere beslissingen kunnen nemen. Daardoor kunnen zij efficiënter werken. In dit voorbeeld met als resultaat een lager energieverbruik en een kostenbesparing. Zo bouwt Moderna op een duurzame en toekomstgerichte manier aan haar bedrijf.

“We hebben maar liefst een gasbesparing van 10% gerealiseerd. Daarnaast is er een tijdsbesparing gerealiseerd van meer dan 25% per post bij de drogers. Dat is dubbele winst!”

Luuk Hans, medewerker Moderna Textielservice